Teatteri I

Teatterilinjan ensimmäinen vuosikurssi on tarkoitettu teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille ja alan jatko-opintoihin aikoville. Jokainen opiskelija saa opetusta yli tuhat tuntia vuodessa, myös yksilöopetusta. Teatteri I:n käytyään opiskelija voi hakea Teatteri II -koulutukseen.

Avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohtani teatterintekemiseen. Pyrin luomaan turvallisen oppimisympäristön, joka rohkaisee kohtaamaan haasteet. Työskentelen itse intohimoisesti ja vaadin sitä myös opiskelijoiltani. Ensimmäisen vuoden tärkein tavoite on oppia harjoittelemisen taito.

Timo Raita

TE1:n opettajat lukuvuonna 2016-2017:
 • koulutuksen vastuuopettaja: Timo Raita
 • teatterityö ja näyttelijäntyö: Timo Raita
 • improvisaatio: Eero Järvinen
 • tanssi ja liike: Meri-Tuuli Risberg
 • kehonhallinta: Anni Perälä ja Sami Herttua Perälä
 • musiikki: Ari Niskanen
 • yksinlaulu ja äänenhuolto: Inge-Maarit Rautiainen
 • puhetekniikka: Salla Aas
 • butoh: Ken Mai
 • astangajooga: Ulla Äyri

Teatteri II

Teatteri II on teatterilinjan ensimmäisen vuoden käyneille tai muun vastaavan koulutuksen suorittaneille (aiemman koulutuksen kelpoisuuden ratkaisee esivalintaraati). Opetuksessa keskitytään perustaitojen hallinnan lisäksi esityksellisyyteen, esitysten valmistamiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn.

Toisen vuoden opinnoissa pääpaino on kasvamisessa itsenäiseksi taiteilijaksi. Uskon, että korkea työmoraali ja samalla vapaa, positiivinen työskentelyilmapiiri mahdollistavat turvallisen ja kunnianhimoisen tien, jota kulkemalla voimme muodostaa selkeitä näkemyksiä ympäröivästä maailmasta ja seisoa omien havaintojemme takana. Ryhmä on tasa-arvoinen, vertailua väistävä ensemble, jossa voi kokea olevansa yksilö, jonka ajatuksia ja asennetta muut arvostavat.

Misa Palander

TE2:n opettajat lukuvuonna 2016-2017:
 • koulutuksen vastuuopettaja: Misa Palander
 • musiikki: Ari Niskanen
 • musiikki: Joel Mäkinen
 • kameranäytteleminen, casting: Marja Pyykkö
 • puheilmaisu, produktiotyöskentely: Niko Saarela
 • produktiotyöskentely: Juha Hurme
 • tanssi: Meri-Tuuli Risberg
 • butoh: Ken Mai
 • esitysanalyysi: Jutta Junnikkala