Koulutus näyttelijäksi, ohjaajaksi tai muuksi teatterialan ammattilaiseksi tähtäävälle

Lahden kansanopiston teatterikoulutus antaa laadukasta teatteriopetusta sekä mahdollistaa turvallisen, omistautuneen ja kunnianhimoisen yhteisön, jossa paneutua monipuolisesti teatteritaiteen osa-alueisiin. Näyttelijäntyön harjoittelu ja tutkiminen on keskiössä koko opiskelun ajan. Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoastaan näyttelijäkoulutus, vaan koulutuksen opetusteatterissa opiskelijat harjoittelevat myös ohjaamista, käsikirjoittamista, puvustusta, lavastusta, tekniikkaa, tuottamista sekä muita teatterin tekemiseen ja pyörittämiseen liittyviä taitoja. Opetusteatterissa opiskelijat toteuttavat yleisölle avoimia esityksiä läpi vuoden.

Opetus tapahtuu pääasiassa koulutuksen omassa teatterissa, jonka tiloja on mahdollista käyttää omatoimiseen harjoitteluun myös koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin. Opiskelu on intensiivistä ja työpäivät pitkiä etenkin produktioiden ensi-iltojen lähestyessä.

Opistolla on jokin käsittämätön voima, joka hitsaa porukan yhtenäiseksi ja yhteen hengittäväksi ryhmäksi. Parasta on ehdottomasti ollut ihmiset jotka tekevät kovasti töitä ja janoavat uutta tietoa. – – Lahdessa työskentely on kokopäiväistä. Lahdessa ollaan jatkuvasti sen tekemisen äärellä, välissä käydään vain nukkumassa yläkerrassa ja palataan aamulla sorvin ääreen.

– Sami Harjula, Teatteri I 2015-2016 & Teatteri II 2016-2017

Lahden kansanopisto on tarjonnut Suomen parasta opistotason teatteriopetusta vuodesta 1983 lähtien.
Sen käyneitä opiskelijoita on yli 700, josta huomattava osa työskentelee näyttelijänä, ohjaajana tai muussa alan ammatissa. Viime vuosina lähes puolet Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen, dramaturgian ja ohjauksen koulutusohjelmiin sekä Nätyn Teatterityön tutkinto-ohjelmaan valituista on opiskellut Lahden kansanopistossa. Monet ovat sijoittuneet myös suoraan työelämään. Mm. nimillä Näyttämötaiteen linja ja Teatterilinja aiemmin tunnettu Teatterikoulutus on vuodesta 2019 alkaen osa Vapaata akatemiaa. Koulutus toimii omassa opetusteatterissa Lahden keskustassa.

Teatteri I

Koulutuksen ensimmäinen vuosikurssi on tarkoitettu teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille ja teatterialan jatko-opintoihin aikoville. Jokainen opiskelija saa opetusta yli tuhat tuntia vuodessa, myös yksilöopetusta. Teatteri I:n käytyään opiskelija voi hakea opiston Teatteri II -koulutukseen.

Teatterikoulutus antoi minulle vankan pohjan taiteilijuuden matkalleni. Sain mukaani myös tukiverkoksi vanhojen opiskelijoiden muodostaman satapäisen jatkumon, johon minun on ilo itsekin kuulua.

– Veikko Aalste, Teatteri I 2016-2017

Täällä opiskelu on ollut elämäni parhaita vuosia ja olen todella kiitollinen kaikille jotka olivat tässä vuodessa läsnä. Lahdessa on ihana ilmapiiri ja täällä on helppoa tehdä, olla ja hengittää.
Tämä on kuin koti, missä ei koskaan tarvitse olla yksin.

– Johanna Tapio, Teatteri I 2019-2020

Teatteri II

Teatteri II on Teatterikoulutuksen ensimmäisen vuoden käyneille tai muun vastaavan koulutuksen toisessa koulussa suorittaneille (aiemman koulutuksen kelpoisuuden ratkaisee pääsykokeiden valintaraati). Opetuksessa keskitytään näyttelijän perustaitojen hallinnan lisäksi esityksellisyyteen, esitysten valmistamiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn.

Lahden kansanopiston Teatteri II -linjan käyminen vuonna 2010-2011 käänsi elämäni kurssia useammalla tavalla kuin sinä vuonna vielä uskalsin aavistaakaan. Sain parhaimpia ystäviä elämääni, opin rakastamaan kiertueteatterin taikaa, kokeilin siipiäni oman taideteoksen luojana – ja saattoipa se vaikuttaa tämänhetkisen työpaikkanikin valintaan omalta osaltaan. Minkähänlaisia suuntia sinun elämällesi täällä Lahdessa löytyy!”

– Mari Naumala, Lahden kaupunginteatterin näyttelijä

Yhteistyö Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa

Teatteri II:n opiskelijat osallistuvat lukuvuonna 2020-21 Teatterikorkeakoulun Materiaalista esitykseksi -opintojaksolle. Opintojaksolla opiskelijamme työskentelevät työryhmissä joissa on opiskelijoita Teatterikorkeakoulun ohjauksen, dramaturgian ja näytelmänkirjoittamisen, valosuunnittelun sekä äänisuunnittelun koulutusohjelmista sekä esittävän taiteen lavastajaopiskelijoita Aalto-yliopistosta. Kurssille osallistumisesta Teatteri II:n opiskelijat saavat 10 opintopistettä Taideyliopiston avoimesta yliopistosta.

Teatteri I:n opiskelijat puolestaan saavat hyväksiluettua Lahdessa tekemistään näyttelijäntaiteen opinnoista 16 opintopistettä Taideyliopiston avoimeen yliopistoon.

Lukuvuotta 2020-2021 koskevat uudistukset

Uutisosion Toiminta kehittyy, omaäänisyys säilyy -artikkelissa kerrotaan Teatterikorkeakoulu-yhteistyön lisäksi mm. lukuvuoden uusista opettajista ja pääproduktioiden ohjaajista.

Kesäkuusta 2020 alkaen koulutusta koskevat yhteydenotot uudelle vastuuopettajalle Aleksi Lavasteelle.

Teatterikoulutuksen opettajat lukuvuonna 2020-2021:

Opetustiimi:
Vastuuopettaja: Aleksi Lavaste | aleksi.lavaste@lahdenkansanopisto.fi | P. 044 796 1140 
Teatterityö: Hilkka-Liisa Iivanainen | hilkka-liisa.iivanainen@lahdenkansanopisto.fi
Musiikki: Virva Immonen | virva.immonen@lahdenkansanopisto.fi
Liike: Salla Santanen | salla.santanen@lahdenkansanopisto.fi
 
 
Koulun vierailevat taiteilijat ja erikoiskurssien ohjaajat:
TE1: butoh: Ken Mai
TE1: akrobatia: Anni Pietala
TE1: produktio-ohjaaja: Elina Kilkku
TE2: produktio-ohjaaja: Tanja-Lotta Räikkä
TE2: näyttämötaistelu: Iiro Heikkilä
TE2: näyttelijän kehollisuus: Riikka Papunen
TE2: draamakirjoittaminen: Jussi Moila
TE2: Materiaalista esitykseksi -kurssin opetustiimi: Tuomas Fränti, Maria Kilpi, Raisa Kilpeläinen, Janne Pellinen, Aleksi Lavaste, Elina Lifländer. 
TE1 ja TE2: astangajooga: Ulla Äyri
TE1 ja TE2: taiteilijavieras: Tommi Kainulainen
TE1 ja TE2: tuotannon koulutus: Saara Rautavuoma
TE1 ja TE2: valosuunnittelun koulutus: Ilkka Kivi
TE1 ja TE2: puvustuksen ja lavastuksen koulutus: Minna Välimäki