Avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohtani teatterintekemiseen. Pyrin luomaan turvallisen oppimisympäristön, joka rohkaisee kohtaamaan haasteet. Työskentelen itse intohimoisesti ja vaadin sitä myös opiskelijoiltani. Ensimmäisen vuoden tärkein tavoite on oppia harjoittelemisen taito.

Timo Raita
Teatterikoulutus I:n vastuuopettaja