Avoimuus ja rehellisyys ovat lähtökohtani teatterintekemiseen. Pyrin luomaan turvallisen oppimisympäristön, joka rohkaisee kohtaamaan haasteet. Työskentelen itse intohimoisesti ja vaadin sitä myös opiskelijoiltani. Ensimmäisen vuoden tärkein tavoite on oppia harjoittelemisen taito.

Timo Raita
Teatterikoulutus I:n vastuuopettaja

Toisen vuoden opinnoissa pääpaino on kasvamisessa itsenäiseksi taiteilijaksi. Uskon, että korkea työmoraali ja samalla vapaa, positiivinen työskentelyilmapiiri mahdollistavat turvallisen ja kunnianhimoisen tien, jota kulkemalla voimme muodostaa selkeitä näkemyksiä ympäröivästä maailmasta ja seisoa omien havaintojemme takana. Ryhmä on tasa-arvoinen, vertailua väistävä ensemble, jossa voi kokea olevansa yksilö, jonka ajatuksia ja asennetta muut arvostavat.

Misa Palander
Teatterikoulutus II:n vastuuopettaja