Koulutus näyttelijän- & teatteritaiteen ammattilaisiksi tähtääville - Teatterikoulutus

Koulutus näyttelijäksi, ohjaajaksi tai muuksi teatterialan ammattilaiseksi tähtäävälle

Lahden kansanopiston teatterikoulutus antaa laadukasta teatteriopetusta sekä mahdollistaa turvallisen, omistautuneen ja kunnianhimoisen yhteisön, jossa paneutua monipuolisesti teatteritaiteen osa-alueisiin. Näyttelijäntyön harjoittelu ja tutkiminen on keskiössä koko opiskelun ajan. Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoastaan näyttelijäkoulutus, vaan koulutuksen opetusteatterissa opiskelijat harjoittelevat myös ohjaamista, käsikirjoittamista, puvustusta, lavastusta, tekniikkaa, tuottamista sekä muita teatterin tekemiseen ja pyörittämiseen liittyviä taitoja. Opetusteatterissa opiskelijat toteuttavat yleisölle avoimia esityksiä läpi vuoden.

Opetus tapahtuu pääasiassa koulutuksen omassa teatterissa, jonka tiloja on mahdollista käyttää omatoimiseen harjoitteluun myös koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin. Opiskelu on intensiivistä ja työpäivät pitkiä etenkin produktioiden ensi-iltojen lähestyessä.

Teatterikoulutus 20242025

Haku koulutukseen lukuvuodeksi 2024–2025 alkaa 4.4. ja päättyy 29.5.2024 klo 23.59.

Ennakkotehtävien perusteella hakijat kutsutaan valintakokeisiin, jotka järjestetään 10.-12.6. Hakija osallistuu kokeisiin yhtenä päivänä.

Opiskelijavalinnat julkaistaan ke 12.6. illalla tämän sivuston uutisosiossa.

Lukuvuoden ensimmäinen lähiopetuspäivä on 5.8.2024.

 

Hakeminen, ohjeet ja ennakkotehtävät (lahdenkansanopisto.fi):

Teatteri I

Teatteri II

Lahden kansanopiston sivuilla tietoa myös mm. opintomaksuista, opintojen rahoittamisesta, ruokailuista ja asumisesta.

Opistolla on jokin käsittämätön voima, joka hitsaa porukan yhtenäiseksi ja yhteen hengittäväksi ryhmäksi. Parasta on ehdottomasti ollut ihmiset jotka tekevät kovasti töitä ja janoavat uutta tietoa. – – Lahdessa työskentely on kokopäiväistä. Lahdessa ollaan jatkuvasti sen tekemisen äärellä, välissä käydään vain nukkumassa yläkerrassa ja palataan aamulla sorvin ääreen.

– Sami Harjula, Teatteri I 2015-2016 & Teatteri II 2016-2017
Teatterikoulutuksen opiskelijat teatterin edustalla syksyllä 2022

Näyttelijäntyön koulutusta 40 vuotta!

Lahden kansanopisto on tarjonnut Suomen parasta opistotason teatteriopetusta vuodesta 1983 lähtien. 2023 juhlitaan siis 40-vuotista taivalta.

Sen käyneitä opiskelijoita on noin 800, josta huomattava osa työskentelee näyttelijänä, ohjaajana tai muussa alan ammatissa. Viime vuosina merkittävä määrä Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen, dramaturgian ja ohjauksen koulutusohjelmiin sekä Nätyn Teatterityön tutkinto-ohjelmaan valituista on opiskellut Lahden kansanopistossa. Monet ovat sijoittuneet myös suoraan työelämään.

Teatterikoulutuksella on vahva entisten opiskelijoiden yhteisö, vuosikurssit toisilleen tutuiksi tekevä Jatkumo, jonka jäsenet palaavat monesti opistolle sekä tekevät yhteistyötä tahoillaan.

Mm. nimillä Näyttämötaiteen linja ja Teatterilinja aiemmin tunnettu Teatterikoulutus on vuodesta 2019 alkaen osa Vapaata akatemiaa.

Opintomaksut ja opiskelun rahoitus

Koulutus on maksullinen. Tutustu Teatterikoulutuksen opintomaksuihin Lahden kansanopiston sivuilla.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen, mutta ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Seuraa meitä

Lisätietoa antaa

Vastuuopettaja Aleksi Lavaste
aleksi.lavaste@lahdenkansanopisto.fi
P. 044 796 1140

Teatterikoulutus antoi minulle vankan pohjan taiteilijuuden matkalleni. Sain mukaani myös tukiverkoksi vanhojen opiskelijoiden muodostaman satapäisen jatkumon, johon minun on ilo itsekin kuulua.

– Veikko Aalste, Teatteri I 2016-2017
Teatteri I:n opiskelijat harjoittelemassa Aino kostaa -naytelmaa

Teatteri I

teatterityö (esitysten valmistaminen) • näyttelijäntyö  • improvisaatio • fyysinen ilmaisu • liike • kehonhallinta • musiikki ja laulu • hengitys- ja puhetekniikka • dramaturgia • teatterihistoria • kirjoittaminen • ajattelu

Teatteri I on monimuotoinen opintokokonaisuus joka on suunnattu teatteri-ilmaisusta kiinnostuneille ja teatterialan jatko-opintoihin aikoville. Jokainen opiskelija saa opetusta yli tuhat tuntia vuodessa, myös yksilöopetusta. Opetuksessa keskitytään näyttelijäntyön ja teatterin tekemisen perustaitojen kehittämiseen sekä oman minuuden vahvistamiseen. Teatteri I:n käytyään opiskelija voi hakea opiston Teatteri II -koulutukseen. Osa opinnoista tehdään Teatterikorkeakoulun Avoimen yliopiston opintoina.

Täällä opiskelu on ollut elämäni parhaita vuosia ja olen todella kiitollinen kaikille jotka olivat tässä vuodessa läsnä. Lahdessa on ihana ilmapiiri ja täällä on helppoa tehdä, olla ja hengittää.
Tämä on kuin koti, missä ei koskaan tarvitse olla yksin.

– Johanna Tapio, Teatteri I 2019-2020 ja Teatteri II 2020-2021
Teatteri II:n opiskelijat näyttämöllä esityksessä Lauluja harmaan meren laidalta

Teatteri II

Teatteri II on Teatterikoulutuksen ensimmäisen vuoden käyneille tai muun vastaavan koulutuksen toisessa koulussa suorittaneille (aiemman koulutuksen kelpoisuuden ratkaisee pääsykokeiden valintaraati). Jokainen opiskelija saa opetusta yli tuhat tuntia vuodessa, myös yksilöopetusta. Opetuksessa keskitytään näyttelijäntyön ja teatterin tekemisen perustaitojen hallinnan lisäksi opiskelijan teatterillisen ajattelun syventämiseen sekä oman taiteilijuuden vahvistamiseen.  

Vuodet teatterikoulutuksessa olivat ennen kaikkea itsensä oppimista. Omaa taiteilijuutta tutkitaan teatterin keinoin ja sen kontekstissa, mutta tärkeintä on oppia tuntemaan itseään ja hyväksyä se, mitä etsimällä löytää. Kaikkein suurin onni on siinä, että ympärillä on muita samaa tehtävää suorittavia.

– Riikka Koskinen, Teatteri I 2015-2016 ja Teatteri II 2016-2017

Teatterikoulutuksen opettajat lukuvuonna 2022-2023:

Opetustiimi:

 • Vastuuopettaja, teatterityö: Aleksi Lavaste – aleksi.lavaste@lahdenkansanopisto.fi | P. 044 796 1140
 • Musiikki: Virva Immonen – virva.immonen@lahdenkansanopisto.fi
 • Liike: Katri Liikola – katri.liikola@lahdenkansanopisto.fi

Teatterikoulutuksen opetustiimin kolme opettajaa

Opetustiimin terveiset

Teatterikoulutuksessa opettaa lukuvuoden aikana reilusti yli 20 opettajaa. Me kolme muodostamme kuitenkin sen opetustiimin, jonka kanssa opiskelijat työskentelevät käytännössä viikottain. Olemme etuoikeutettuja päästessämme seuraamaan opiskelijoiden prosessia aina ensimmäisestä koulupäivästä kevätjuhlaan asti.

Kontakti, läsnäolo ja dialogisuus kaiken tekemisen perustana ovat meille tärkeitä niin opettajina, taiteilijoina kuin ihmisinäkin. Haluamme oman työmme kautta luoda opiskelijoille turvallisen oppimisympäristön, jossa on mahdollista onnistua. Kannustamme, tuemme sekä haastamme opiskelijoita löytämään itsestään ja ilmaisustaan uusia puolia.

Lähtökohtamme teatterin tekemiseen ja näyttelijäntyöhön on monipuolinen ja laaja-alainen. Emme halua tuputtaa opiskelijoille vain yhtä tiettyä ”oikeaa” tapaa tehdä teatteria – eihän sellaista edes ole! Sen sijaan kannustamme opiskelijoita löytämään oman, itsensä näköisen, autenttisen tavan kulkea kohti taiteilijuutta.

Teemme itse tätä työtä hyvin kokonaisvaltaisesti ja suurella palolla. Sitä toivomme myös opiskelijoiltamme. Vahva sitoutuminen opintoihin, valmius ja halu tutkia tekemistään ja ilmaisuaan ovat peruskivi, joka mahdollistaa opiskelijan oivallukset lukuvuoden edetessä ja jolle hänen onnistumisensa perustuvat.

Teatterimme oven yläpuolella lukee Lahden kansanopiston vanha motto: ”Elämän totuutta etsi”. Tämän hienon ajatuksen kannustamana pyrimme siihen, että Teatterikoulutus on nyt ja tulevaisuudessa toisiaan tukevien etsijöiden yhteisö, jossa jokaisen on mahdollista mennä kohti omaa totuuttaan ja itsensä näköistä elämää.

Lämpimin terveisin,
Aleksi, Virva & Katri

Vierailevat taiteilijat ja erikoiskurssien ohjaajat

Teatteri I:

 • butoh: Ken Mai
 • akrobatia: Anni Pietala
 • teatterihistoria: Petri Pullinen

Teatteri II:

 • produktio-ohjaaja: Sami Hokkanen
 • näyttelijäntyö: Elina Izarra
 • näyttelijän- ja ohjaajantyö: Sami Hokkanen
 • teatterityö: Elina Kilkku
 • draamakirjoittaminen: Jussi Moila
 • klovneria: Taina Mäki-Iso
 • ilma-akrobatia: Salla Santanen
 • taiteellis-tuotannollinen ajattelu: Saara Rautavuoma
 • liikkeellinen materiaali: Joona Halonen
 • vieraileva pianisti: Matti Hussi

 

Teatteri I & Teatteri II:

 • puheen opetus: Heini Nikander
 • keho & mieli: Eeva Ratalahti 
 • valo- ja äänitekniikan koulutus: Ilkka Kivi
 • puvustuksen koulutus: Laura Dammert
 • lavastuksen koulutus: Jyrki Pylväs
 • taiteilijavieras: Oona Airola
 • taiteilijavieras: Tommi Kainulainen
 • taiteilijavieras: Linnea Leino

Lahden kansanopiston Teatteri II -linjan käyminen vuonna 2010-2011 käänsi elämäni kurssia useammalla tavalla kuin sinä vuonna vielä uskalsin aavistaakaan. Sain parhaimpia ystäviä elämääni, opin rakastamaan kiertueteatterin taikaa, kokeilin siipiäni oman taideteoksen luojana – ja saattoipa se vaikuttaa tämänhetkisen työpaikkanikin valintaan omalta osaltaan. Minkähänlaisia suuntia sinun elämällesi täällä Lahdessa löytyy!”

– Mari Naumala, Lahden kaupunginteatterin näyttelijä
Palaa sivun alkuun