Turvallisemman tilan periaatteet - Lahden kansanopiston teatterikoulutus

Turvallisemman tilan periaatteet

1. Olettaminen ja yleistäminen

Pyri välttämään oletuksia koskien toisen sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, tunnetilaa, terveydentilaa, kehollista kykeneväisyyttä, taustoja, uskonnollista vakaumusta, taloudellista tilannetta, arvomaailmaa, suhtautumista päihteisiin tai muitakaan piirteitä ja ominaisuuksia, joista ette ole keskustelleet. Vältä yleistävää puhetta, esimerkiksi:
“Meidän ryhmässä kaikki ovat…”
“Kyllä kaikki voi varmaan heittää 5 € tähän yhteiseen juttuun…”
“Ihanaa, miten meillä kaikilla jäi hyvä fiilis tästä harjoituksesta…”

2. Rajat

Rajamme esimerkiksi fyysisen kosketuksen suhteen elävät jatkuvassa muutoksessa. Tutkaile omia rajojasi ja ole armollinen sekä omassa että toisten oppimisprosesseissa. Ota rohkeasti tilaa itsellesi ja anna sitä myös muille. Mikäli näet jonkun toisen ottavan tilaa, kunnioita sitä äläkä lähde kyseenalaistamaan sen syitä. Kyllä tarkoittaa kyllä, mutta mikäli jokin jää tulkinnanvaraiseksi, älä lähde kokeilemaan. Pyritään aktiivisesti muuttamaan yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä niin, että ne tuntuvat kaikille mukavilta. Ymmärrä, että kaikkien tapa olla ryhmässä ei ole samanlainen.

3. Kielenkäyttö

Sanoilla on määrittelyn valta. Tiedosta se ja mieti, millaista kieltä käytät puhuessasi muista. Ymmärrä, että jotkin sanat tai puheenaiheet saattavat aiheuttaa toisissa voimakkaita tunnereaktioita. Jos niin käy, kohtaa se arvottamatta. Älä vitsaile toisen kustannuksella (esim. keholliset ominaisuudet, seksuaalinen suuntautuminen, tunnereaktiot), ellet ole varma, että se on aidosti hauskaa molemmista. Vältä sukupuolittavaa kielenkäyttöä, kun se ei ole tarpeen. Pyri puhumaan kielellä ja sanoilla, joita kaikkien on mahdollista ymmärtää ja jos et itse ymmärrä, kysy rohkeasti.

4. Kiusaaminen

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi porukasta ulos jättämistä, nimittelyä, fyysisen koskemattomuuden tahallista rikkomista, väkivaltaa, selän takana pahan puhumista, toista koskevien valheellisten väitteiden levittämistä, kiristämistä, epätoivottua vitsailua tai toisen ihmisen hyväksikäyttämistä. Pyri aktiivisesti eroon tällaisesta käytöksestä ja mikäli sinua pyydetään lopettamaan jotain, tee se. Mikäli itse näet kiusaamista tapahtuvan, puutu tilanteeseen.

5. Kuunteleminen ja kunnioittaminen

Jos sinua pyydetään muuttamaan käytöstäsi, ota pyyntö tosissasi ja toimi sen mukaisesti. Kuuntele aktiivisesti muita äläkä tyrmää. Ota selvää asioista, joita et vielä ymmärrä. Mikäli sinun on tarpeen tietää jotain, mitä et voi muuten selvittää, kysy. Tiedosta kuitenkin, että tietyn ihmisryhmän/vähemmistön edustajat eivät ole vastuussa muiden ihmisten kouluttamisesta. Älä halvenna tai kyseenalaista toisten uskonnollista vakaumusta.

6. Itsestä huolehtiminen

Tilanteessa, jossa tuntuu, ettet pysty yksin kannattelemaan esimerkiksi tunteitasi, pohdi mikä voisi olla avuksi – vetäydy, ota tilaa, pyydä joku kanssasi sivummalle juttelemaan tai puhu opettajalle. Pyri välttämään vaikkapa ärsytyksen purkamista muihin. Jos tuntuu, että olisi hyvä, että muut tietäisivät jotain, kerro siitä, esimerkiksi:
“Mulla on tänään huono päivä ja toivon, että ette koskisi muhun.”
“Mua ahdistaa aika paljon. Saa tulla halaamaan tunnin jälkeen.”

7. Puuttuminen

Mikäli koet sinuun kohdistuvaa epätoivottua käytöstä, kielenkäyttöä tai kiusaamista tai todistat sellaista tapahtuvan toiselle, puutu tilanteeseen.

  1. Pysähdy tilanteen äärelle. Monesti ongelman tajuaa vasta sen tapahduttua, mutta siihen on mahdollista palata myös myöhemmin. Tee se kuitenkin heti kun koet, että pystyt.
  2. Sanoita teko, esimerkiksi: “Se, että (käytit sanaa X / koskit minua ilman lupaa / heitit tällaisen läpän tmv.) tuntui minusta (ikävältä / uhkaavalta / pahalta / ahdistavalta tmv.).”
  3. Mikäli sinusta tuntuu, että tilanne ei purkautunut toivotulla tavalla tai et pysty itse puuttumaan siihen, käänny matalalla kynnyksellä vastuuopettajan Aleksin puoleen.

8. Ole itsellesi armollinen

Kaikki me mokaamme joskus. Mikäli olet tehnyt jotain väärin, sinua ei määrittele virheesi vaan se, miten jatkat siitä eteenpäin.

KOULUAJAN ULKOPUOLELLA:

  • pidetään mielessä samat periaatteet
  • vältetään oletuksia liittyen päihteiden käyttöön ja järjestetään yhteiset aktiviteetit niin, että niihin osallistuminen ei edellytä esim. alkoholin juomista
  • ei kummastella tai arvoteta toisten valintoja liittyen esimerkiksi päihteettömyyteen
  • ei järjestetä seuraleikkejä, joiden lähtökohtainen tarkoitus on koetella toisten rajoja esimerkiksi seksin tai siitä puhumisen, juomisen tai kehollisen koskemattomuuden suhteen
Palaa sivun alkuun